đại lý vinaphone
Số simGiáMạngMua
0911250909 1,500,000 Đặt Mua
0989010901 1,100,000 Đặt Mua
0928271160 1,700,000 Đặt Mua
0957031287 1,300,000 Đặt Mua
0901082008 2,800,000 Đặt Mua
0942210666 1,100,000 Đặt Mua
0918051992 2,500,000 Đặt Mua
0904121995 2,200,000 Đặt Mua
0965300461 1,000,000 Đặt Mua
0982030808 1,300,000 Đặt Mua
0922031991 2,300,000 Đặt Mua
0910112009 2,100,000 Đặt Mua
0989100775 1,000,000 Đặt Mua
0915011963 2,100,000 Đặt Mua
0902122015 2,200,000 Đặt Mua
0964191018 1,900,000 Đặt Mua
0917081992 2,800,000 Đặt Mua
0928041974 2,400,000 Đặt Mua
0904051971 2,500,000 Đặt Mua
0928041984 2,400,000 Đặt Mua
0937111006 1,100,000 Đặt Mua
0997111211 1,100,000 Đặt Mua
0919031999 2,300,000 Đặt Mua
0929041967 2,400,000 Đặt Mua
0968180605 1,800,000 Đặt Mua
0935040985 1,400,000 Đặt Mua
0906041962 2,400,000 Đặt Mua
0906061012 1,600,000 Đặt Mua
0994220498 1,200,000 Đặt Mua
0982081006 1,800,000 Đặt Mua
0967160192 1,600,000 Đặt Mua
0915010400 1,100,000 Đặt Mua
0998021068 1,200,000 Đặt Mua
0944180794 1,800,000 Đặt Mua
0908091974 2,900,000 Đặt Mua
0915042008 2,400,000 Đặt Mua
0910110517 1,100,000 Đặt Mua
0999131094 1,300,000 Đặt Mua
0953251007 1,500,000 Đặt Mua
0954040376 1,400,000 Đặt Mua
0977080717 1,800,000 Đặt Mua
0922220269 1,200,000 Đặt Mua
0927081992 2,800,000 Đặt Mua
0920031995 2,300,000 Đặt Mua
0902021984 2,200,000 Đặt Mua
0917130287 1,300,000 Đặt Mua
0986031271 1,300,000 Đặt Mua
0956020591 1,200,000 Đặt Mua
0941040713 1,400,000 Đặt Mua
0976210771 1,100,000 Đặt Mua
0981070197 1,700,000 Đặt Mua
0903041987 2,400,000 Đặt Mua
0905022008 2,200,000 Đặt Mua
0919150172 1,500,000 Đặt Mua
0921062011 2,600,000 Đặt Mua
0921122005 2,200,000 Đặt Mua
0989221276 1,200,000 Đặt Mua
0925031999 2,300,000 Đặt Mua
0956140712 1,400,000 Đặt Mua
0926021964 2,200,000 Đặt Mua
0910011993 2,100,000 Đặt Mua
0917150915 1,500,000 Đặt Mua
0933140560 1,400,000 Đặt Mua
0901022016 2,200,000 Đặt Mua
0971010769 1,100,000 Đặt Mua
0985251284 1,500,000 Đặt Mua
0937281211 1,800,000 Đặt Mua
0998160690 1,600,000 Đặt Mua
0909021987 2,200,000 Đặt Mua
0909071977 2,700,000 Đặt Mua
0926040376 1,400,000 Đặt Mua
0970080306 1,800,000 Đặt Mua
0944241191 1,400,000 Đặt Mua
0929121983 2,200,000 Đặt Mua
0989130805 1,300,000 Đặt Mua
0912051972 2,500,000 Đặt Mua
0922190688 1,900,000 Đặt Mua
0954151117 1,500,000 Đặt Mua
0915041990 2,400,000 Đặt Mua
0907231211 1,300,000 Đặt Mua
0921081972 2,800,000 Đặt Mua
0938270594 1,700,000 Đặt Mua
0906250895 1,500,000 Đặt Mua
0938300578 1,000,000 Đặt Mua
0922111979 2,100,000 Đặt Mua
0926121984 2,200,000 Đặt Mua
0907021992 2,200,000 Đặt Mua
0973230174 1,300,000 Đặt Mua
0910021992 2,200,000 Đặt Mua
0907101968 2,000,000 Đặt Mua
0906050569 1,500,000 Đặt Mua
0978291175 1,900,000 Đặt Mua
0910011968 2,100,000 Đặt Mua
0997101289 1,000,000 Đặt Mua
0917012012 2,100,000 Đặt Mua
0945559999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0969999990 Đã bán Viettel Đặt Mua
0909009999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0888339999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0972976587 Đã bán Viettel Đặt Mua
0911996969 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
01642269999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0889606060 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0868969696 Đã bán Viettel Đặt Mua
0918555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0899999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0909090909 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0912345678 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0923456789 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0900000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0901111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0902222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0903333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0904444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0905555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0906666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0907777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0908888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0909999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0910000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0911111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0912222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0913333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0914444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0915555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0916666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0917777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0918888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0919999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0920000000 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0921111111 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0922222222 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0923333333 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0924444444 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0925555555 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0926666666 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0927777777 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0928888888 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0929999999 Đã bán Vietnamobile Đặt Mua
0930000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0931111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0932222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0933333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0934444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0935555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0936666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0937777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0938888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0939999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0940000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0941111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0942222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0943333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0944444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0945555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0946666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0947777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0948888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0949999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0950000000 Đã bán Sfone Đặt Mua
0951111111 Đã bán Sfone Đặt Mua
0952222222 Đã bán Sfone Đặt Mua
0953333333 Đã bán Sfone Đặt Mua
0954444444 Đã bán Sfone Đặt Mua
0955555555 Đã bán Sfone Đặt Mua
0956666666 Đã bán Sfone Đặt Mua
0957777777 Đã bán Sfone Đặt Mua
0958888888 Đã bán Sfone Đặt Mua
0959999999 Đã bán Sfone Đặt Mua
0960000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0961111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0962222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0963333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0964444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0965555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0966666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0967777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0968888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0969999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0970000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0971111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0972222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0973333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0974444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0975555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0976666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0977777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0978888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0979999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0980000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0981111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0982222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0983333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0984444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0985555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0986666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0987777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0988888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0989999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0990000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0991111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0992222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0993333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0994444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0995555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0996666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0997777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0998888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0999999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0860000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0861111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0862222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0863333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0864444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0865555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0866666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0867777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0868888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0869999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0880000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0881111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0882222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0883333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0884444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0885555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0886666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0887777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0888888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0889999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0890000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0891111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0892222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0893333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0894444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0895555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0896666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0897777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0898888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0899999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0810000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0811111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0812222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0813333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0814444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0815555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0816666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0817777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0818888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0819999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0820000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0821111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0822222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0823333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0824444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0825555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0826666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0827777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0828888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0829999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0830000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0831111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0832222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0833333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0834444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0835555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0836666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0837777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0838888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0839999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0840000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0841111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0842222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0843333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0844444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0845555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0846666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0847777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0848888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0849999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0850000000 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0851111111 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0852222222 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0853333333 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0854444444 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0855555555 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0856666666 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0857777777 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0858888888 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0859999999 Đã bán Vinaphone Đặt Mua
0770000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0771111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0772222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0773333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0774444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0775555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0776666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0777777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0778888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0779999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0330000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0331111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0332222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0333333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0334444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0335555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0336666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0337777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0338888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0339999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0380000000 Đã bán Viettel Đặt Mua
0381111111 Đã bán Viettel Đặt Mua
0382222222 Đã bán Viettel Đặt Mua
0383333333 Đã bán Viettel Đặt Mua
0384444444 Đã bán Viettel Đặt Mua
0385555555 Đã bán Viettel Đặt Mua
0386666666 Đã bán Viettel Đặt Mua
0387777777 Đã bán Viettel Đặt Mua
0388888888 Đã bán Viettel Đặt Mua
0389999999 Đã bán Viettel Đặt Mua
0790000000 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0791111111 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0792222222 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0793333333 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0794444444 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0795555555 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0796666666 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0797777777 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0798888888 Đã bán Mobifone Đặt Mua
0799999999 Đã bán Mobifone Đặt Mua
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim

Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, DAILYVINA.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (DAILYVINA.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, DAILYVINA.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |   Sim lộc phát 6688 |  Sim lộc phát 6888 |   Sim lộc phát 6868 |   Sim lộc phát 8666 |  Sim lộc phát 8866 |    Sim lộc phát 8886 |   Sim lộc phát 8686 | Sim thần tài 7979 |   Sim thần tài 3939 |   Sim ông địa 3838 |   Sim ông địa 7878 |   San bằng tất cả 6789 
Tìm sim ngày sinh tháng đẻ, cho cha mẹ, con cái, sim ngày kỉ niệm, ngày lễ, ngày cưới ...

Ngoài các đuôi số như trên, quý khách cần tìm sim nào xin mời nhập vào ô tìm kiếm bên trên
Tìm sim có đuôi là 9999, nhập vào *9999
Tìm sim đầu là 0936,nhập vào 0936*
Tìm sim có đuôi là 88 và đầu 098, nhập 098*88
Tìm sim ngày sinh là 02121990 , nhập 02121990
 
ĐẶT HÀNG NHANH
Hoặc gọi Hotline ( 0979.833333 - 0888.68.3333) để mua sim nhanh nhất.Giao sim tại nhà trong 24h.Thu tiền sau khi đăng ký chính chủ, Giao sim toàn quốc
Hướng dẫn cách thức mua sim
Khách hàng ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh: DaiLyVina.Com giao sim và thu tiền tại nhà quý khách qua thông tin được gửi trên đơn đặt hàng này.
Khách hàng ở tỉnh thành khác: Quý khách gửi thông tin nhận hàng cho nhân viên kinh doanh qua đơn đặt hàng này của DaiLyVina.Com , công ty sẽ gửi sim về nhà Quý khách qua chuyển phát nhanh trong thời gian 24h
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, DaiLyVina.Com cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (DaiLyVina.Com hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó DaiLyVina.Com mới thu tiền

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DaiLyVina.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
 
097.98.33333